Naomi Tallerken

Hjelper ditt barn å spise selv!

Naomi Tallerken

Hjelper ditt barn å spise selv!

For foreldre som ønsker mindre søl
For et ekstra søtt barn.
For de fleste og beste
For barn som vil spise selv